Dataset

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/16/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal verleende bouwvergunningen en de geschatte bouwkosten van verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW. De gegevens zijn uitgesplitst naar aard werkzaamheden (nieuwbouw en overig), naar gebouwsoort, naar bestemming (SBI 2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren tot en met het eerste kwartaal van 2023 zijn definitief. De cijfers vanaf het tweede kwartaal van 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 mei 2024: De cijfers van het eerste kwartaal 2023 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2023 tot en met het vierde kwartaal 2023 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na het verslagkwartaal gepubliceerd. De cijfers over hetzelfde verslagkwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83672NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83672NED

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83672NED

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel