Dataset

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal verleende bouwvergunningen en de geschatte bouwkosten van verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW. De gegevens zijn uitgesplitst naar aard werkzaamheden (nieuwbouw en overig), naar gebouwsoort, naar bestemming (SBI 2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren tot en met het vierde kwartaal van 2019 zijn definitief. De cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 februari 2021: De cijfers van het vierde kwartaal 2019 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het vierde kwartaal 2020 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2020 tot en met het derde kwartaal 2020 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na het verslagkwartaal gepubliceerd. De cijfers over hetzelfde verslagkwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83672NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83672NED

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83672NED

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel