Dataset

Bouwvergunningen; bouwkosten en inhoud woningen 1995-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunning met activiteit bouwen'). In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de gemiddelde bouwsom en inhoud per woning, gemiddelde bouwsom per kubieke meter en het aantal woningen onderverdeeld naar eigendom per 12-maandsperiode. De uitkomsten over de periode 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met december 2016.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017: Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:

  • De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
  • Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
  • Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
  • Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70769ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70769ned

Gemiddelde bouwkosten, inhoud en gemiddelde bouwkosten per m3 Huur- en koopwoningen per 12-maandsperiode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70769ned

Gemiddelde bouwkosten, inhoud en gemiddelde bouwkosten per m3 Huur- en koopwoningen per 12-maandsperiode