Dataset

Bouw; bouwkosten niet-nieuwbouw en nieuwbouw, naar bouwfase 1995 -2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten voor gebouwen uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en de bouwkosten per bouwfase, naar de gezichtspunten type opdrachtgever, soort bouwwerk of provincie. De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar van: januari 1995 t/m december 2016.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 mei 2017: Geen, deze tabel is stopgezet per 23 februari 2017

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door drie nieuwe tabellen;

  • Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk
  • Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever
  • Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Zie paragraaf 3 voor links naar deze tabellen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7076geb

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7076geb

Kosten van totaal gebouwen, niet nieuwbouw en nieuwbouw naar soort. Per bouwfase naar opdrachtgever, provincie, vanaf 2000 naar soort gebouw.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7076geb

Kosten van totaal gebouwen, niet nieuwbouw en nieuwbouw naar soort. Per bouwfase naar opdrachtgever, provincie, vanaf 2000 naar soort gebouw.