Dataset

Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, inhoud 1990-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 13/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
 • Description
 • Webservice (2)
 • Relations
 • Metadata

Description

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen. In deze tabel worden de volgende gegevens over bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunning met activiteit bouwen') voor huur- en koopwoningen gepubliceerd:

 • de gemiddelde bouwsom en inhoud per woning;
 • gemiddelde bouwsom per kubieke meter;
 • het aantal woningen;
 • de gemiddelde projectgrootte in aantal woningen.

De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen en provincies.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017: Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:

 • De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
 • Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
 • Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
 • Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70171ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70171ned

Gemiddelde bouwkosten, inhoud en bouwkosten per m3 en projectgrootte. Naar huur - en koopwoningen per provincie.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70171ned

Gemiddelde bouwkosten, inhoud en bouwkosten per m3 en projectgrootte. Naar huur - en koopwoningen per provincie.