Dataset

Covid-19 Cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie, vaccinatiegraad basisserie, vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde 2022 naar gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort per week

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 01/04/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat:

  • De cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie, vaccinatiegraad COVID-19 vaccinatie basisserie en vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde 2022 voor personen vanaf 12 jaar en ouder naar gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort per kalenderweek vanaf 4 januari 2021.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • Een set records, met een record per gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort per kalenderweek. Wanneer de opkomst of vaccinatiegraad lager of gelijk aan 5% of groter of gelijk aan 95% is, worden deze wegens mogelijke herleidbaarheid weergegeven als respectievelijk “<=5” of “>=95”. Dit bestand wordt op dinsdag geüpdatet met gegevens van de voorgaande week maandag tot en met zondag.

Herkomst van de data: Teller: Vaccinaties uitgevoerd door de GGD-en en huisartsen en overige uitvoerders (uit het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS)) aangevuld met informatie van de GGD’en van personen die niet zijn geregistreerd in CIMS en/of covid-19 hebben doorgemaakt voorafgaand aan de eerste vaccinatie binnen de basisserie (data van GGDGHOR Nederland uit CoronIT). Personen die zijn overleden of geëmigreerd worden uit de teller van de CIMS data gehaald. Omdat we in CoronIT geen gegevens hebben over of personen zijn overleden of geëmigreerd, kunnen we deze personen niet uit de CoronIT data halen.

Noemer: aantal inwoners naar geboortejaar en gemeente (uit CIMS). De noemer wordt eens per kwartaal geüpdatet. Het versienummer van het bestand wordt hiervoor niet aangepast. Huidige noemer: januari 2023.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (20 januari 2022):

  • In versie 2 van dit bestand zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Zie beschrijving van de variabele Region_code voor meer informatie. Versie 3 update (24 maart 2022):
  • In versie 3 van dit bestand zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Region_code voor meer informatie. Versie 4 update (24 mei 2022):
  • In versie 4 van dit bestand zijn personen die zijn overleden of geëmigreerd uit de teller van de CIMS data en uit de noemer gefilterd.
  • In versie 4 van dit bestand is een recentere noemer gebruikt voor het berekenen van de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad van de basisserie (CIMS, 6 april 2022) Versie 5 update (6 juli 2022): -In versie 5 van dit bestand is de berekening van leeftijd aangepast naar 2022 – geboortejaar. Hierdoor wordt de groep 18 plus geboortecohort <2005, 12 plus wordt <=2010 en 12-17 jaar wordt 2005-2010. -In versie 5 van dit bestand is een recentere noemer gebruikt voor het berekenen van de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad van de basisserie (CIMS, 6 juli 2022) Versie 6 update (17 augustus 2022): -In versie 6 van dit bestand is het bestand retrospectief geüpdatet en bevat het de cumulatieve vaccinatiecijfers per kalenderweek, vanaf 4 januari 2021. -In versie 6 van dit bestand is de boostervaccinatiegraad van de eerste booster toegevoegd voor alle leeftijdsgroepen. -In versie 6 van dit bestand is herhaalprikvaccinatiegraad toegevoegd voor [Age_group] “60+”. Versie 7 update (29 november 2022):
  • In versie 7 van dit bestand is de vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde 2022 toegevoegd. Deze ronde startte op 19 september 2022. -In versie 7 van dit bestand zijn de boostervaccinatiegraad en de herhaalprikvaccinatiegraad verwijderd omdat de datakwaliteit met ingang van de najaarsronde op 19 september 2022 onvoldoende is. Versie 8 update (3 januari 2023): -In versie 8 van dit bestand zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2023. Zie beschrijving van de variabele Region_code voor meer informatie.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Startdatum van de week waarin de COVID-19 vaccinatie is toegediend.

Region_level: Regioniveau waarover wordt gerapporteerd. Deze dataset bevat data op gemeenteniveau en veiligheidsregioniveau.

Populatie: Bevolkingscijfers komen uit de Basisregister persoonsgegevens en zijn voor het laatst geüpdatet in januari 2023. In de populatie-aantallen wordt echter iedereen met het betreffende geboortejaar meegenomen. In deze dataset zijn nu alleen personen van 12 jaar en ouder meegenomen.

Region_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS.

Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 2 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden.

Tot 7 januari ...

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

COVID-19_vaccinatiegraad_per_gemeente_per_week_leeftijd.json

JSON Publiek domein

COVID-19_vaccinatiegraad_per_gemeente_per_week_leeftijd.json

COVID-19_vaccinatiegraad_per_gemeente_per_week_leeftijd.csv

CSV Publiek domein

COVID-19_vaccinatiegraad_per_gemeente_per_week_leeftijd.csv

Preview