Dataset

Rijksvaccinatieprogramma; soort vaccinatie, regio (indeling 2022)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit het landelijke vaccinatieregister Præventis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP). Deze tabel is gemaakt voor het RIVM en bevat gegevens over de deelname (vaccinatiegraad) aan het Rijksvaccinatieprogramma uit het verslagjaar 2022. De vaccinatiegraad is het percentage kinderen in een bepaald geboortecohort dat de gewenste vaccinatietoestand volgens het RVP vaccinatieschema heeft bereikt. Dit percentage wordt vastgesteld op verschillende leeftijden (zuigelingen, kleuters, schoolkinderen, adolescenten) en voor verschillende vaccinaties. In 2022 is vanwege de corona-epidemie geen leeftijdsgrens gebruikt bij vaststelling van de vaccinatiegraad. Dit betekent dat ook vaccinaties die op een later moment (tot 3 maart 2022) werden toegediend zijn meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 04-07-2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks in de tweede helft van juni of begin juli over het betreffende jaar. Nieuwe jaren worden in een nieuwe tabel gepubliceerd en niet toegevoegd aan deze tabel. De reden voor het publiceren in aparte tabellen is dat elk jaar de meest recente gemeentelijke indeling voor alle beschikbare jaren wordt gebruikt, en de structuur dus anders is. Door de invoering van informed consent zal het RIVM niet meer alle gegevens ontvangen. Het is nog onduidelijk of deze tabellen in de huidige vorm gecontinueerd kunnen worden.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50093NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50093NED

Vaccinatiepercentage, aantal vaccinaties, populatie Soort vaccinatie, regio (gemeentelijke indeling van 2022)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50093NED

Vaccinatiepercentage, aantal vaccinaties, populatie Soort vaccinatie, regio (gemeentelijke indeling van 2022)