Dataset

Rijksvaccinatieprogramma; soort vaccinatie, regio (indeling 2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit het landelijke vaccinatieregister Præventis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP). Deze tabel is gemaakt voor het RIVM en bevat gegevens over de deelname (vaccinatiegraad) aan het Rijksvaccinatieprogramma uit het verslagjaar 2019. De vaccinatiegraad is het percentage kinderen in een bepaald geboortecohort dat de gewenste vaccinatietoestand volgens het RVP vaccinatieschema heeft bereikt. Dit percentage wordt vastgesteld op verschillende leeftijden (zuigelingen, kleuters, schoolkinderen, adolescente meisjes) en voor verschillende vaccinaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 24-06-2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks in de tweede helft van juni over het voorafgaande jaar. Nieuwe cijfers worden in een nieuwe tabel gepubliceerd en niet toegevoegd aan deze tabel. De reden voor het publiceren in aparte tabellen is dat elk jaar de meest recente gemeentelijke indeling voor alle beschikbare jaren wordt gebruikt.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50055NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50055NED

Vaccinatiepercentage, aantal vaccinaties, populatie Soort vaccinatie, regio (gemeentelijke indeling van 2020)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50055NED

Vaccinatiepercentage, aantal vaccinaties, populatie Soort vaccinatie, regio (gemeentelijke indeling van 2020)