Dataset

COVID-19 Opkomst en vaccinatiegraad basisserie en vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde 2022 per wijk per week

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 05/05/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

For English, see below

Dit bestand bevat:

  • De cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en COVID-19 vaccinatiegraad basisserie voor personen vanaf 12 jaar en ouder (vanaf 4 januari 2021) en de cumulatieve vaccinatiegraad van de herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde 2022 voor personen vanaf 12 jaar en ouder (vanaf 19 september 2022) naar wijk, per kalenderweek, per geboortecohort.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • Een set records per wijk. Wanneer de opkomst of vaccinatiegraad lager of gelijk aan 5% of groter of gelijk aan 95% is, worden deze wegens mogelijke herleidbaarheid weergegeven als respectievelijk “<=5” of “>=95”. Wanneer in een gemeente in meer dan één wijk minder dan 60 personen wonen, worden het aantal vaccinaties in die wijk wegens mogelijke herleidbaarheid niet getoond en wordt 9999 weergegeven (censuur). Indien in een gemeente één wijk gecensureerd moet worden vanwege lage aantallen inwoners, dan is deze samengevoegd met een naburige wijk op basis van ID-koppelcode, waardoor de kolommen populatie, ‘Coverage_primary_partly’,‘Coverage_primary_completed’ en ‘Coverage_repeat_vaccination_autumn_round’ van beide wijken zijn samengevoegd. Op basis van deze aantallen zijn de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad berekend per wijk (per wijk noemerdata Populatie_merged). Dit bestand wordt iedere vier weken op dinsdag geüpdatet met gegevens van de voorgaande vier weken tot en met de laatste zondag voor de update.

Herkomst van de data: Teller: Vaccinaties geregistreerd in CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem ) (https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/privacy), uitgevoerd door de GGD-en, huisartsen en overige uitvoerders. CIMS data omvat alleen gegevens van vaccinaties indien de gevaccineerde toestemming heeft gegeven voor centrale registratie van hun vaccinatie(s) in CIMS. Personen die zijn overleden of geëmigreerd worden uit de teller gehaald. Noemer: Aantal inwoners vanaf 12 jaar en ouder (geboren in 2010 of ervoor) naar wijk (Basisregister persoonsgegevens). De noemer wordt eens per kwartaal geüpdatet. Het versienummer van het bestand wordt hiervoor niet aangepast. Huidige noemer: januari 2023.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVM data (data.rivm.nl). Versie 2 update (24 mei 2022):

  • Personen die zijn overleden of geëmigreerd worden uit de teller gehaald.
  • De noemergegevens zijn geüpdatet van december 2021 naar 6 april 2022. Versie 3 update (6 juli 2022):
  • De noemergegevens zijn geüpdatet van 6 april 2022 naar 6 juli 2022.
  • De berekening van de 12 plus populatie is aangepast van 2021 – geboortejaar naar 2022 – geboortejaar. Versie 4 update (17 augustus 2022):
  • Voor alle geboortejaren is de boostervaccinatiegraad van de eerste booster toegevoegd.
  • Voor [Birth_year] “<=1962” is de herhaalprikvaccinatiegraad toegevoegd Versie 5 update (29 november 2022):
  • De vaccinatiegraad van de herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde 2022 is toegevoegd. Deze ronde startte op 19 september 2022. -De boostervaccinatiegraad en de herhaalprikvaccinatiegraad zijn verwijderd omdat de datakwaliteit van deze vaccinatierondes met ingang van de najaarsronde op 19 september 2022 onvoldoende is.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Startdatum van de week waarin de COVID-19 vaccinatie is toegediend, cumulatief per kalenderweek vanaf de start van de vaccinatiecampagne op 06-01-2021.

Region_level: Regioniveau waarover wordt gerapporteerd. Deze dataset bevat data op wijkniveau.

Region_code: Wijkcode: wijk indeling gebaseerd op viercijferig postcode van de woonplaats van de patiënt, gecodeerd volgens CBS.

Region_name: Naam van de wijk.

Populatie: Bevolkingscijfers komen uit de Basisregister persoonsgegevens in CIMS, datum: januari 2023.

ID_koppelcode: De koppelcode geeft aan welke wijken met elkaar zijn samengevoegd. Indien in een gemeente één wijk gecensureerd moet worden, dan is deze samengevoegd met een naburige wijk, waardoor de kolommen populatie, ‘Coverage_primary_partly’, ‘Coverage_primary_completed’ en ‘Coverage_repeat_vaccination_autumn_round’ van beide wijken zijn samengevoegd.

Populatie_merged: Gecombineerde populatieaantallen van wijken met dezelfde ID_koppelcode. Op basis van deze kolom zijn Coverage_primary_partly (vaccinatieopkomst) Coverage_primary_completed (vaccinatiegraad basisserie), ‘Coverage_repeat_vaccination_autumn_round’ (vaccinatiegraad herhaalprik binnen de najaarsronde) berekend.

Coverage_primary_partly: Cumulatieve vaccinatieopkomst naar wijk, gebaseerd op het cumulatief aantal personen dat tenminste één dosis COVID-19 vaccin heeft gekregen, gedeeld door het aa...

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

csv

CSV Publiek domein

endPoint

Preview