Dataset

Covid-19 Cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en cumulatieve vaccinatiegraad voor volledige COVID-19 vaccinatie naar gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 20-10-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat:

  • De cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en cumulatieve COVID-19 vaccinatiegraad naar gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • Een set records, met een record per gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort. Wanneer de opkomst of vaccinatiegraad lager of gelijk aan 5% of groter of gelijk aan 95% is, worden deze wegens mogelijke herleidbaarheid weergegeven als respectievelijk “<=5” of “>=95”.

Dit bestand wordt op woensdag geüpdatet met gegevens van de voorgaande week maandag tot en met zondag.

Herkomst van de data: Teller: Vaccinaties uitgevoerd door de GGD-en (data van GGD GHOR Nederland uit CoronIT) aangevuld met data van huisartsen en overige uitvoerders (uit het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS)).

Noemer: aantal inwoners naar geboortejaar en gemeente (uit CIMS).

Beschrijving van de variabelen:

Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Startdatum van de week waarin de COVID-19 vaccinatie is toegediend.

Region_level: Regioniveau waarover wordt gerapporteerd. Deze dataset bevat data op gemeenteniveau en veiligheidsregioniveau

Populatie: Bevolkingscijfers komen uit de Basisregister persoonsgegevens en zijn voor het laatst geüpdatet in maart 2021. Jongeren kunnen een COVID-19 vaccinatie afspraak maken zodra ze 12 jaar geworden zijn. In de populatie-aantallen wordt echter iedereen met het betreffende geboortejaar meegenomen.

Region_code: Gemeentecode of veiligheidsregiocode. Gemeentecode: Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de patiënt, gecodeerd volgens CBS. Vanaf 1 januari 2021 heeft een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Tot 7 januari 2021 is voor de open Covid-19 data gebruik gemaakt van de oude gemeente indeling. Records vanaf 7 januari 2021 zijn samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel. Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Indien de woonplaats niet bekend is, worden deze vaccinaties niet meegenomen in de tabel, omdat hier geen noemer data van bekend is en er dan ook geen opkomst percentage of vaccinatiegraad percentage over berekend kan worden.

Region_name: Naam van de gemeente of veiligheidsregio.

Birth_year: Geboortecohort waarover wordt gerapporteerd. Deze dataset bevat 3 geboortecohorten: <=2009, 2004-2009, <2004. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een COVID-19 vaccinatie-afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

Vaccination_coverage_partly: Cumulatieve vaccinatieopkomst per geboortecohort naar regio (gemeente of veiligheidsregio), gebaseerd op het cumulatief aantal personen dat tenminste één dosis COVID-19 vaccin heeft gekregen, gedeeld door het aantal personen in de betreffende geboortecohort. De vaccinatieopkomst is gebaseerd op anonieme data van GGD GHOR Nederland, aangevuld met data van CIMS. Op het moment dat er op basis van de bevolkingsaantallen mogelijk herleidbaarheid zou kunnen ontstaan, dan wordt er 9999 weergegeven.

Vaccination_coverage_completed: Cumulatieve vaccinatiegraad per geboortecohort naar regio (gemeente of veiligheidsregio), gebaseerd op het cumulatief aantal personen dat volledig gevaccineerd is, gedeeld door het aantal personen in de betreffende geboortecohort. ‘Volledige vaccinatie’ is gedefinieerd als ontvangst van het aanbevolen aantal doses vaccin. Per 21-09-2021 worden personen meegenomen in de berekening bij ‘Volledige vaccinatie’ als zij voorafgaande aan de eerste vaccinatie COVID-19 hebben doorgemaakt. Dit betreft personen die jonger zijn dan 80, die een positieve COVID-19 testuitslag hadden bij de GGD minimaal 8 weken voorafgaande aan vaccinatie en/of bij de afspraak bij de GGD aan hebben gegeven positief getest te zijn op COVID-19 voor de vaccinatie. Informatie over doorgemaakte COVID-19 is niet beschikbaar voor personen die niet bij de GGD zijn gevaccineerd. Bij vaccins die geregistreerd zijn met een vaccinatieschema van maar één dosis, wordt de gevacci...

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

COVID-19_vaccinatiegraad_per_gemeente_per_week_leeftijd.json

JSON Publiek domein

COVID-19_vaccinatiegraad_per_gemeente_per_week_leeftijd.json

COVID-19_vaccinatiegraad_per_gemeente_per_week_leeftijd.csv

CSV Publiek domein

COVID-19_vaccinatiegraad_per_gemeente_per_week_leeftijd.csv

Preview