Dataset

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/17/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030. Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020, etc.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:2018

Status van de cijfers: Deze tabel bevat definitieve cijfers tot en met 2021 en nader voorlopige cijfers over 2022 en 2023.

Wijzigingen per 17 juni 2024: Nader voorlopige cijfers over 2023 voor zonnestroom zijn voor de regio Utrecht aangepast.

Wijzigingen per 7 juni 2024: Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per december 2023: De cijfers voor 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per 15 juni 2023: De cijfers over 2021 zijn voor windenergie op land geactualiseerd en de nader voorlopige cijfers over 2022 voor windenergie op land en zonnestroom zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig. Definitieve cijfers verschijnen in november in tweede jaar na het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85004NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85004NED

Hernieuwbare energie, zonnestroom, windenergie op land RES-regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85004NED

Hernieuwbare energie, zonnestroom, windenergie op land RES-regio