Dataset

Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse prod. en verbruik, 1990-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa. In deze tabel zijn gegevens opgenomen over de capaciteit, de binnenlandse productie en het verbruik van biomassa op het gebied van hernieuwbare energie. De gegevens zijn uitgesplitst naar het soort energiebron of soort techniek.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2013, jaarlijks

Status van de cijfers: Deze tabel geeft de definitieve cijfers tot en met 2012 en een voorlopig capaciteitscijfer 2013 over zonnestroom. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens over 2013 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 juni 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

De meeste gegevens uit deze tabel komen terug in de volgende tabellen:

  • Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek
  • Bodemenergie; onttrekking van warmte en koude
  • Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen
  • Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie
  • Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71457ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71457ned

Hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas uit waterkracht, windenergie, zonne-energie, bodemenergie, buitenluchtwarmte en biomassa.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71457ned

Hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas uit waterkracht, windenergie, zonne-energie, bodemenergie, buitenluchtwarmte en biomassa.