Dataset

Hernieuwbare elektriciteit; binnenlandse prod., import en export, 1990-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit en de import en export van certificaten voor hernieuwbare elektriciteit. Bij de productie wordt daarbij een onderscheid gemaakt naar netto/bruto en genormaliseerd/niet genormaliseerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar het soort energiebron en de toegepaste techniek om de elektriciteit te verkrijgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar 4 hoofdcategorieën: waterkracht, windenergie, zonnestroom en biomassa.

Gegevens beschikbaar van: 1990-2001 per jaar en van 2002-2013 ook per kwartaal.

Status van de cijfers: Deze tabel geeft de definitieve cijfers tot en met 2012 en voorlopige cijfers 2013. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens 2013 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 juni 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Hernieuwbare elektriciteit: productie en vermogen".

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70789ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70789ned

Binnenlandse productie, import en export van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70789ned

Binnenlandse productie, import en export van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.