Overzicht dataverzoeken

 • Aantallen bezwaarschriften

  Per jaar en per bestuursorgaan: aantal bezwaarschriften ingediend en aantal bezwaarschriften afgehandeld.

 • Netherlands Life Tables

  You may know that we are continuously updating our database and I realized that the life table for the Netherlands we last published is from 2015. I have been looking for newer life tables in the Dutch national data portal and StatLine but I haven’t found any newer one. The only life tables I found were in this old link, but nothing for after 2015.
  Therefore, I was wondering if you could let us know how to get them or if you could even send them so we could include them in the HLD.

 • Overzicht CJG'S Nederland

  Voor een onderzoek heb ik een overzicht van alle CJG’s in Nederland nodig.
  Als ik op google zoek kom ik de volgende link tegen: https://data.overheid.nl/dataverzoeken/overzicht-cjg-nederland
  Maar als ik op die link klik komt er geen overzicht tevoorschijn. Ook heb ik uw site afgezocht en kan ik geen overzicht vinden.

  Ik zou het fijn vinden als u mij een link of bestand met het overzicht van alle CJG’s in Nederland kan mailen.

 • uitslagen verkiezingen laaste tweedekamer verkiezing op postcode

  Heeft u een data bestand met uitslagen per postcode voor de provincie Flevoland van de laatste tweede kamer verkiezingen ?

 • Onderwijs instellingen

  Mailadressen individuele scholen en schoolbesturen basis en speciaal onderwijs

 • kadastrale wijzigingen grote trekdreef utrecht

  bestemmingsplannen , verguningen , onthefingen

 • BRON

  Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland, BRON

 • Basis wetten bestand

  ik ben op zoek naar de wsdl file van de basis wetten bestand webservice. Deze zou ik op de volgende pagina moeten vinden, helaas komt de link niet op een wsdl file uit.
  https://data.overheid.nl/data/dataset/basis-wetten-bestand
  Verder kan ik ook nergens vinden waar ik hier vragen over kan stellen, ik hoop dat ik hier terecht kan.

 • Beschikbaarheid Verantwoordingsinformatie Woningcorporaties dVi 2017

  Via uw website bestaat de mogelijkheid om de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties over 2017 te downloaden. De links naar de daadwerkelijke excellen werkt echter niet, deze resulteert helaas in een "404 Not Found". Is het wellicht mogelijk om deze bestanden (weer) toegankelijk te maken?
  Het betreft de volgende links:
  https://data.overheid.nl/data/dataset/ae96533f-7ef7-4aa1-ba92-258cfec46ffc/resource/08c64703-e151-428b-9e19-8d1cf3155f50/download/dvi2017hoofdstuk1.xlsx
  https://data.overheid.nl/data/dataset/8112a7d1-192b-4fce-b7f2-7538d3bdc133/resource/05d90526-fadd-45ad-82fb-a2ec25a96461/download/dvi2017hoofdstuk2.xlsx
  https://data.overheid.nl/data/dataset/21fe77e0-dd0f-470a-88b8-73677d0a1aa1/resource/8e5f61f2-1087-4638-8e1e-5b5221129682/download/dvi2017hoofdstuk3.xlsx
  https://data.overheid.nl/data/dataset/ed08b87d-3834-48a6-9eb3-d0a062151165/resource/6604cc8e-cbcb-41bd-9231-03ca9861b6ab/download/dvi2017hoofdstuk4.xlsx
  https://data.overheid.nl/data/dataset/1c325cc9-7d26-4edc-8396-aad26d5e1f84/resource/e0f64784-3286-4194-b797-081fc62622a5/download/dvi2017hoofdstuk5.xlsx

 • Energie in Nederland

  Inzicht in verleende energiesubsidie aan woningeigenaren in Nederland per straat of wijk of woonplaats.
  Inzicht in het verbruik van energie door woningeigenaren in Nederland per straat of wijk of woonplaats.
  Inzicht in energielabels van woningeigenaren in Nederland per straat of wijk of woonplaats.

 • Statistieken over effectiviteit groepstherapie

  Het betreft een informatievraag over de effectiviteit van groepstherapie in het algemeen en groepstherapie voor specifieke aandoeningen. Waar ik naar zoek zijn voornamelijk cijfers en statistieken.

  Vragen die ik graag beantwoord zou zien d.m.v. statistieken zijn bijvoorbeeld:

  - Hoevaak wordt er van groepstherapie gebruik van gemaakt?
  - Hoeveel mensen hebben op lange termijn gunstige of minder gunstige resultaten van groepstherapie ondervonden?
  - Hoe gunstig of ongunstig waren de resultaten van de groepstherapie?
  - Waarbij was het voor de patiënt het meest gunstig of ongunstig? bijv. angstklachten, herkenning, eenzaamheid etc.
  - Hoe duurzaam is een groepstherapie behandeling voor de patiënt?
  - Hoeveel professionals uit de GGZ vinden groepstherapie een goede behandelmethode?
  - Hoe staan de behaalde resultaten van groepstherapie in verhouding tot individuele therapie?
  - Welke "aandoeningen" hebben het meeste baat bij groepstherapie en welke het minste?
  - Bij welke zorgvragen wordt groepstherapie het vaakst voorgeschreven en waar hebben deze de best behaalde resultaten?
  - Bij welke zorgvragen wordt groepstherapie het vaakst niet voorgeschreven en waarom?
  - Wat zijn de grootste redenen voor patiënten om wél of niet deel te nemen aan groepstherapie?
  - Hoe hebben patiënten groepstherapie zelf ervaren?
  - Ná hoe veel groepssessies begint de effectiviteit van de groepstherapie toe te nemen?
  - Wat zijn de voor- en nadelen van groepstherapie? Zowel voor de behandelaar als voor de patiënt.

 • Gemeenteraadsverkiezing 2018 - per stembureau de gekoppelde postcodes

  Een lijst met alle stembureaus van Nederland (ongeveer 8640, zie www.waarismijnstemlokaal.nl/data), waaraan de postcodes gekoppeld zijn met welke kiezers dat stemlokaal op hun stempas hebben toegewezen gekregen.

 • Gewassen per perceel in EU

  Ik zoek een dataset waarbij ik per locatie (geografische locatie) alle gewassen (tarwe, melkvee, ander soort vee, tulpen, rozen, koolzaad, fruit, etc) kan vinden over gehele Europese Unie (mogen ook 28 losse datasets zijn). Ik wil graag een dataset hebben waarbij ik per perceel kan vinden wat er verbouwd wordt.

 • overzicht kantoren rijksvastgoedbedrijf

  Rijksgebouwen (gebouwen in eigendom van het Rijk of gehuurd voor rijkshuisvesting)

 • Rijksgebouwen

  Rijksgebouwen (gebouwen in eigendom van het Rijk of gehuurd voor rijkshuisvesting)

 • Cameratoezicht Utrecht

  De datum van de plaatsing en activering van toezichtcamera's in de gemeente Utrecht, bestemd voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

 • Veroordelingen strafrecht internationale kinderontvoeringen

  Wij kregen de vraag hoeveel strafrechtelijke veroordelingen er zijn door internationale kinderontvoering. Wij zijn geinteresseerd in landelijke cijfers, want wij hebben contact met de Rechtbank en het OM in Den Haag, maar dat geeft niet een compleet beeld. En via jurisprudentie staat niet altijd gemeld dat de veroordeling om IKO (Internationale Kinderontvoering) gaat.

 • Bedrijven in medische hulpmiddelen

  Aanmeldingen van Medische hulpmiddelen op de Nederlandse markt en aanvragen van exportverklaringen voor Medische hulpmiddelen . Ik wil in ieder geval graag een lijst met de bedrijfsnamen (NL) en het type Medische hulpmiddelen (I, II, etc) dat zij hebben aangevraagd.

 • Bodemdata nederland

  Voor een onderzoek naar de vindbaarheid van bodemdata zouden we graag inzicht krijgen in: - uitgevoerde bodemonderzoeken - vastgestelde spoedlocaties De meeste provincies / gemeentes leggen deze data vast in een GIS-systeem. De verwachting is dat deze data landelijk dus ook dekkend te krijgen zou moeten zijn?

 • WoOn data

  Data van het WoOn onderzoek, bij voorkeur de datasets van ieder 3-jarig onderzoek van 2006, 2009, 2012, 2015 (en 2018 mocht die al bestaan) https://data.overheid.nl/data/dataset/woon/resource/b1ccdb4d-6014-42de-8afe-0049e28f0877 Toegangslink: https://data.overheid.nl/geplande-dataset

 • Woningeigenschappen Energielabels

  Wij zijn op zoek naar een dataset waarin zowel woningeigenschappen (bijv. bouwjaar, soort woning, oppervlakte, isolatie van diverse constructie onderdelen) als het energielabel vermeld zijn. De adressen van de woningen zijn hier niet van belang.

 • Lokaties van fietsparkeerplekken op voormalige autoparkeerplekken in Amsterdam

  De gemeente Amsterdam heeft onlangs bekendgemaakt dat 60 autoparkeerplaatsen worden omgezet in fietsparkeerplaatsen. Ik ben op zoek naar een kaartbestand (bijvoorbeeld shapefile) of een tabel met coördinaten van de lokaties waar de fietsparkeerplaatsen komen. Indien beschikbaar, ben ik ook geïnteresseerd in zulke gegevens over plannen elders in de stad om autoparkeerplaatsen om te zetten in fietsparkeerplaatsen en lokaties waar dit al is uitgevoerd. https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws-stadsdeel/algemeen/fietsparkeerplaatsen/

 • Geloofsovertuiging op wijkniveau

  Bestaand CBS rapport maatwerk : Kerkelijke gezindte en kerkbezoek naar gemeenten. Is nu op gemeenteniveau en wil dit overzicht graag op wijkniveau (stand: 2016).

 • data verzoek csv bestand energie

  Enexis assetdata, waarin we alle oplaad stations op basis van locatie in een csv bestand kunnen zien.

 • Ongevallen Binnenvaart

  Voor een wetenschappelijke paper over aanvaringen met infrastructuur en eventuele preventie daarvan, wil ik graag cijfers over het aantal aanvaringen met bruggen in de Nederlandse (binnen)wateren, de oorzaken (indien bekend) en de gevolgen (economische schade/bedragen/vertragingstijden/enz.).