Afhandeling van dataverzoeken door data.overheid.nl

Afhandeling van dataverzoeken door data.overheid.nl 

Het proces van afhandeling verloopt als volgt: 

  1. U vult het dataverzoek formulier in en drukt op "opslaan"
  2. Uw dataverzoek is nog niet zichtbaar op de site. Uw dataverzoek wordt binnen 5 werkdagen door het team van data.overheid.nl in behandeling genomen. 
  3. Het team van data.overheid.nl analyseert uw verzoek en publiceert dit in het overzicht van dataverzoeken. 
  4. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse, wordt uw verzoek direct beantwoord of doorgestuurd naar een overheidsorganisatie voor beantwoording. 
  5. U kunt de status van uw dataverzoek volgen via het overzicht van dataverzoeken. Ook andere bezoekers van data.overheid.nl kunnen uw dataverzoek zien en volgen. 
  6. Na beantwoording krijgt uw verzoek de status "afgehandeld". Het verzoek en het antwoord blijven zichtbaar in het overzicht van de dataverzoeken. 

 

Let op: een dataverzoek dat u via data.overheid.nl invoert, wordt NIET als een verzoek in de zin van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) gezien. Data.overheid.nl streeft er wel naar om de afhandeling van uw verzoek binnen de door de WOB gestelde behandeltermijnen uit te voeren.  

In de tabel "status en fasen dataverzoek afhandeling" vindt u de mogelijke stappen in de afhandeling.