Datasets

116 datasets

 • Deze tabel bevat kerncijfers over afdoeningen van zaken in het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht. De uitspraken in het burgerlijk recht worden onderverdeeld in dagvaardingsprocedur...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht
 • Deze tabel bevat gegevens over schadevergoedingen aan ex-verdachten en over gratieverlening. De cijfers over schadevergoedingen zijn uitgesplitst naar vergoeding wegens onterechte hechtenis en vergoed...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht
 • Deze tabel gaat over de sancties die door de rechter in eerste aanleg zijn opgelegd. De cijfers worden uitgesplitst naar de soort sanctie en enkele kenmerken daarvan, zoals hoogte van een geldboete en...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht
 • Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; berechting in eerste aanleg. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht
 • Deze tabel gaat over afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter. De cijfers zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, soort verdachte, de leeftijdscategorie van de verdachte, soort rechter, s...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht
 • Deze tabel bevat de omvang van het personeel van de penitentiaire inrichtingen op de peildatum per functie. In de tabel zijn de gegevens uitgesplitst naar geslacht van het personeel. Gegevens beschikb...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht
 • Deze tabel bevat de omvang van het personeel van de penitentiaire inrichtingen op de peildatum. In de tabel zijn de gegevens uitgesplitst naar geslacht van het personeel. Gegevens beschikbaar van 1994...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht
 • Deze tabel beschrijft de formele capaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld naar de bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht
 • De tabel heeft betrekking op de bij echtscheidingsprocedures vastgestelde kinderalimentatie zoals vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking van de rechter. Er geldt een alimentatieplicht voor de part...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht
 • In het burgerlijk recht worden de rechten geregeld tussen personen onderling. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen of rechtspersonen. In geval van een conflict kunnen de rechten bij de burgerl...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Recht

Filter je resultaten