Datasets

325 datasets

 • Deze tabel bevat gegevens over het energieverbruik door land- en tuinbouwbedrijven, inclusief het verbruik van loonbedrijven voor de landbouw. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende ener...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Energie
  • Landbouw
 • De tabel bevat gegevens over het energieverbruik van de land- en tuinbouw voor de jaren 1989 tot en met 2006. Dat is het verbruik van de energie die door de agrarische sector wordt afgenomen van energ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Energie
  • Landbouw
 • This table provides information per crop about the cultivated and harvested area, yield per hectare and the total yield in a crop year. The data are available for the Netherlands as a whole and by pro...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • Deze tabel bevat gegevens over de prijzen van de belangrijkste soorten vis, schaal- en schelpdieren. De verse vis kan zowel door Nederlandse als buitenlandse vissers worden aangevoerd. Het betreft uit...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • In deze tabel staan de hoeveelheden van de in Nederlandse havens door Nederlandse en andere EU-schepen aangevoerde vis (EU=Europese Unie). In de tabel worden alleen de belangrijkste soorten vis uitges...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • Deze tabel bevat cijfers over de beteelde en de geoogste oppervlakte, de opbrengst per hectare en de totale opbrengst in een oogstjaar, per akkerbouwgewas. Zowel de resultaten van de voorlopige oogst...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • Deze tabel geeft per akkerbouwgewas informatie over de beteelde en de geoogste oppervlakte, de opbrengst per hectare en de totale opbrengst in een oogstjaar. De gegevens zijn beschikbaar voor Nederlan...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • Deze tabel bevat maandcijfers over de productie van vlees door agrarische bedrijven. Er wordt informatie gegeven over het aantal geslachte goedgekeurde dieren en het geslacht gewicht van die dieren, p...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-01-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • In the Netherlands about 96 percent of all raw cow's milk from dairy farmers is delivered to dairy factories. The remaining 4 percent is kept by the dairy farmers themselves for their own use (to feed...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-01-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Economie
 • Melkveehouders in Nederland leveren circa 96% van de melk aan de zuivelfabrieken. De overblijvende 4% houden zij voor eigen gebruik (voor de opfok van jongvee en voor de eigen productie van zuivelprod...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-01-2023
  Thema:
  • Industrie
  • Landbouw

Filter je resultaten