Datasets

343 datasets

 • Deze tabel bevat gegevens over het energieverbruik door land- en tuinbouwbedrijven, inclusief het verbruik van loonbedrijven voor de landbouw. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende ener...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Energie
  • Landbouw
 • De tabel bevat gegevens over het energieverbruik van de land- en tuinbouw voor de jaren 1989 tot en met 2006. Dat is het verbruik van de energie die door de agrarische sector wordt afgenomen van energ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Energie
  • Landbouw
 • Deze tabel biedt cijfers over het percentage bedrijven dat melkkoeien en/of het bijbehorende jongvee laat weiden en cijfers over het percentage melkkoeien en vrouwelijk jongvee dat weidegang krijgt. D...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • Deze tabel bevat kwartaalcijfers van de omzet van landbouwbedrijven in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (Nederland en provincie) en bedrijfstype. De statistiek komt tot st...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • In the Netherlands about 96 percent of all raw cow's milk from dairy farmers is delivered to dairy factories. The remaining 4 percent is kept by the dairy farmers themselves for their own use (to feed...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 15-09-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Economie
 • Deze tabel geeft informatie over de oppervlakte grasland bij agrarische bedrijven en de opbrengst aan gemaaid gras. Het merendeel van het gemaaide gras wordt, in de vorm van kuilgras en hooi, gebruikt...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-09-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • Melkveehouders in Nederland leveren circa 96% van de melk aan de zuivelfabrieken. De overblijvende 4% houden zij voor eigen gebruik (voor de opfok van jongvee en voor de eigen productie van zuivelprod...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-09-2023
  Thema:
  • Industrie
  • Landbouw
 • This table contains data on the number of cattle, sheep, goats, chickens, turkeys, ducks for slaughter and pigs on Dutch agricultural holdings. The number of animals is determined on April 1st and Dec...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • Deze tabel geeft het aantal runderen, schapen, geiten, kippen, kalkoenen, slachteenden en varkens op Nederlandse agrarische bedrijven weer. De omvang van de veestapel wordt vastgesteld op 1 april en o...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Landbouw
 • This table provides information per crop about the cultivated and harvested area, yield per hectare and the total yield in a crop year. The data are available for the Netherlands as a whole and by pro...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 31-08-2023
  Thema:
  • Landbouw

Filter je resultaten