Datasets

382 datasets

 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd. Het gaat hierbij alleen om ontslagwerkloosheid. D...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 31-08-2023
  Thema:
  • Inkomensbeleid
 • De tabel geeft inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Het betreft de personen met een uitker...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 31-07-2023
  Thema:
  • Inkomensbeleid
 • Deze tabel geeft een overzicht van de sociale beschermingsuitkeringen in Nederland. Hieronder vallen de uitkeringen van wettelijke sociale voorzieningen, de uitkeringen van wettelijke sociale verzeker...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Economie
  • Financien
 • Het dashboard Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU) bevat een schat aan informatie over prestaties, kwaliteit, kosten, personeelsinzet, productiviteit ('doelmatigheid') van een aantal belangrijke ui...

  Data eigenaar: Stichting IPSE Studies (Overig)
  Bijgewerkt: 30-05-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Rijksoverheid
  • Economie
  • Financien
  • Huisvesting
  • Immigratie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimte en infrastructuur
 • Op deze pagina vindt u het bestanden met het (eind)oordeel van besturen, scholen en afdelingen. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. ...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Financieel toezicht
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Overige vormen van onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
 • Overzicht over het jaar 2018 van de Accijns op lichte olie ongelood, uitgesplitst per kalendermaand

  Data eigenaar: Belastingdienst (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Belasting
 • Deze tabel toont de ontwikkeling van het saldo en de schuld van de overheid (ook wel EMU-saldo respectievelijk EMU-schuld genoemd) in Nederland. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In deze t...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Economie
  • Financien
 • Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Economie
  • Financien
 • Deze tabel bevat gegevens over de schuld van de overheid. De schuld is onderverdeeld naar verschillende schuldtitels. Van iedere schuldtitel (type financieel instrument) wordt het aandeel van de versc...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Economie
  • Financien
 • Deze tabel bevat gegevens over de inkomsten van de sector overheid. De inkomsten van de sector overheid bestaan uit belastinginkomsten, ontvangen sociale premies, inkomsten uit productieactiviteiten, ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Economie
  • Financien

Filter je resultaten