type-icon

Dataset

Zoeken

11 datasets

 • In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verde...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Monumentale en waardevolle bomen en groenstructuren zijn belangrijk voor de herkenbaarheid en de identiteit van de omgeving van de gemeente Ede. Wat is een monumentale boom? een boom van een zeldza...

  Data eigenaar: Ede
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Het bestand bevolkingskernen 2006 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2010/17/2010-bevolkingskernen-2006-art.pd...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie
 • Er komt tegenwoordig meer waardering voor recentere ruimtelijke ontwikkelingen en in Nederland zijn de ruilverkavelingen hier een goed voorbeeld van. Hoewel deze projecten funest zijn geweest voor het...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Deze kaart laat zien welke gemeenten hebben toegezegd mee te werken aan het boomplantproject van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Burgers kunnen hierbij zelf lokaties opgeven waar een boom geplant zou mo...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2012/52/2012-bevolkingskernen-in-nederland...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie
 • Deze kaart laat zien welke lokaties door burgers zijn aangewezen om een boom te (laten) planten, bijvoorbeeld ter verkoeling van de stad. Deze kaart wordt eens in de maand vernieuwd. Een aantal gemeen...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer
 • In Overijssel komen veel verschillende nederzettingen voor in tal van soorten en maten. Al deze nederzettingen kennen hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Sommigen waren al eeuwen geleden van enige om...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/13/bevolkingskernen-in-nederland-2011

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 23-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie

Filter je resultaten