Dataset

Search

11 datasets

 • In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verde...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Culture and recreation, Organisation and policy
 • De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Monumentale en waardevolle bomen en groenstructuren zijn belangrijk voor de herkenbaarheid en de identiteit van de omgeving van de gemeente Ede. Wat is een monumentale boom? een boom van een zeldzaam ...

  Data owner: Ede
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Nature and environment
 • Het bestand bevolkingskernen 2006 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2010/17/2010-bevolkingskernen-2006-art.pdf...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Organisation and policy, Culture and recreation
 • Op de kaart staan gebieden waarin ruilverkavelingen hebben plaatsgevonden. Er zijn verschillende ruilverkavelingsblokken gekarteerd. De veranderingen binnen deze blokken zijn niet in kaart opgenomen. ...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Culture and recreation, Organisation and policy
 • Deze kaart laat zien welke lokaties door burgers zijn aangewezen om een boom te (laten) planten, bijvoorbeeld ter verkoeling van de stad. Deze kaart wordt eens in de maand vernieuwd. Een aantal gemeen...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Nature and landscape management
 • In Overijssel komen veel verschillende nederzettingen voor in tal van soorten en maten. Al deze nederzettingen kennen hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Sommigen waren al eeuwen geleden van enige om...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Culture and recreation, Organisation and policy
 • Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/13/bevolkingskernen-in-nederland-2011

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Organisation and policy, Culture and recreation
 • Vrijwel alle nederzettingen zijn begonnen in een agrarische omgeving. Andere nederzettingen zijn gevormd bij infrastructurele knooppunten. De nederzetting bestond uit verspreide hoeven. Er zijn nog an...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Culture and recreation, Organisation and policy
 • Deze kaart laat zien welke gemeenten hebben toegezegd mee te werken aan het boomplantproject van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Burgers kunnen hierbij zelf lokaties opgeven waar een boom geplant zou mo...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 30/05/2021
  Theme: Organisation and policy