Datasets

32 datasets

 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Een wegvakonderdeel is een strook van maximaal 30 meter van de verharde in de openbare ruimte, wat weergeeft welke definitie het heeft.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in ...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Wijkindeling met namen van contactpersonen van sector openbare ruimte.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Weergave van de toegestane maximum snelheid.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Compleet overzicht van alle brandkranen met diameter

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Dataset

  Groen - Gras

  ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Deze gegevens geven u inzicht hoe de gemeente zaanstad het gras in het openbaar groen onderhoudt.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Het reglementair vastgestelde peil in een polder dat door de beherende instantie wordt nagestreefd. Let op: deze data is niet volledig up to date. Er volgt nog een inventarisatie. Neem contact op met ...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het in stand houden van een grondwater...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Overzicht van de boomkronen in Zaanstad van particulieren en Gemeente Zaanstad, gezien vanuit de lucht.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een syst...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid