type-icon

Dataset

Search

47 datasets

 • Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 31/01/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Een wegvakonderdeel is een strook van maximaal 30 meter van de verharde in de openbare ruimte, wat weergeeft welke definitie het heeft.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 31/01/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Meldingen Openbare Ruimte per hectare hexagon. Klik op een hexagon voor meer informatie.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • In het Centraal Halte Bestand, ontwikkelt door CROW-NDOV werken vervoerders, ov-autoriteiten en wegbeheerders samen aan het up tot date houden van haltedata. Van hieruit word een export gemaakt.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Op de kaart is aangegeven waar zich gebieden bevinden waar sprake is van een relatief hoger onderhoudsniveau zoals opgenomen in de beeldkwaliteitscatalogus van de Gemeente Zaanstad.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Let op: Deze kaartlaag is verouderd. Overzicht van diverse verkeerzones: woonerf; 30 km zone; 60 km zone; parkeer verbod zone; betaald parkeren; belanghebbende parkeren.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Dit is het laatste bomen kwaliteit bestand voor de overgang naar de BOR. Per wijk gecontroleerde boomkwaliteit in Zaanstad. Controle vindt...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • type-icon

  Dataset

  Groen - Gras

  ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Deze gegevens geven u inzicht hoe de gemeente zaanstad het gras in het openbaar groen onderhoudt.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Verkeersborden zijn een van de drie verkeerstekens die de wegbeheerder kan gebruiken om het verkeer op de weg te regelen. Verkeerstekens in het algemeen en borden in het bijzonder geven aanwijzingen ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Organisation and policy

Filter your results