type-icon

Dataset

Zoeken

6 datasets

 • WKPB - Publiekrechtelijke Berperking - Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, g...

  Bijgewerkt: 27-09-2020
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 • Archeologische gebieden. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfs...

  Bijgewerkt: 27-09-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Overijssel
 • Kritische depositiewaarden van stikstof voor de habitattypen van Natura 2000-gebieden in de provincie Utrecht.

  Bijgewerkt: 27-09-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Archeologische essen. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfsele...

  Bijgewerkt: 26-09-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Overijssel
 • Beschermde en Staatsnatuurmonumenten, zoals door LNV zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze terreinen kennen een stringent beschermingsregime. Voor ingrepen die schadelijk zijn vo...

  Bijgewerkt: 26-09-2020
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Kritische depositiewaarden van stikstof voor de habitattypen van Beschermde Natuurmonumenten (waaronder Natura 2000-gebieden) in de provincie Utrecht.

  Bijgewerkt: 21-09-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht

Filter je resultaten