Search

10 datasets

 • Archeologische gebieden. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfs...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 13/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Archeologische essen. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfsele...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Aangemelde percelen met drainage naar aanleiding van nieuw beleid (april 2016) t.a.v. de aanleg van drainagebuizen en het slaan van beregeningsputten.

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and environment
 • Beschermde en Staatsnatuurmonumenten, zoals door LNV zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze terreinen kennen een stringent beschermingsregime. Voor ingrepen die schadelijk zijn vo...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment, Spatial planning
 • Aangemelde beregeningsputten naar aanleiding van nieuw beleid (april 2016) t.a.v. de aanleg van drainagebuizen en het slaan van beregeningsputten.

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 02/05/2021
  Theme: Nature and environment
 • Aangemelde percelen met drainage naar aanleiding van nieuw beleid (april 2016) t.a.v. de aanleg van drainagebuizen en het slaan van beregeningsputten.

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Nature and environment
 • WKPB - Publiekrechtelijke Berperking - Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, g...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Spatial planning
 • Habitattypen en kritische depositiewaarden van stikstof (KDW) voor de habitattypen van Natura 2000-gebieden die (deels) in de provincie Utrecht liggen.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Nature and environment
 • Kritische depositiewaarden van stikstof voor de habitattypen van Beschermde Natuurmonumenten (waaronder Natura 2000-gebieden) in de provincie Utrecht.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Nature and environment
 • Aangemelde beregeningsputten naar aanleiding van nieuw beleid (april 2016) t.a.v. de aanleg van drainagebuizen en het slaan van beregeningsputten.

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment