Datasets

6 datasets

 • Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig gebruik Drentse (diepe) ondergrond" uit de structuurvisie ondergrond.Geother...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Deze kaart bevat 1 lijn, die noord en zuid Zeeland van elkaar scheidt. De grens ligt ter hoogte van de Oosterschelde. Voor zowel geothermie, als voor gaswinning (Schaliegas, ECBM) geldt dat er (globaa...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Cultuur en recreatie
  • Bodem
 • Het PBL geeft op verzoek aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) advies met betrekking tot de subsidieregeling SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Binn...

  Data eigenaar: Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Energie
 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ in 2020. De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de sti...

  Data eigenaar: Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Energie
 • Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie, injectie formatiewater, persluchtopslag, C02 opslag, biogasbuffering etc.. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig g...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
 • De Drentse ondergrond vervult diverse functies zoals het leveren van grondwater, olie, gas, aardwarmte en zand, het herbergen van aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden en het opsla...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water