Dataset

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) data OT-modellen 2021 PBL

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Bijgewerkt 01-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het PBL geeft op verzoek aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) advies met betrekking tot de subsidieregeling SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie en van diverse andere CO2-reducerende technologieën bepaald. Dit eindadvies omvat alle opties die binnen de SDE++ worden ondersteund.

De subsidiebehoefte bij hernieuwbare energie is gedifferentieerd naar de onderwerpen energie uit water, zonne-energie, windenergie, geothermie, verbranding en vergassing van biomassa en vergisting van biomassa. Evenals vorig jaar heeft het PBL voor de andere CO2-reducerende opties gekeken naar de thema’s elektrische boilers, warmtepompen, waterstofproductie via elektrolyse, restwarmte uit industrie en datacenters, en CCS.

Ten opzichte van het advies voor en de regeling in 2020 zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: CCU voor de glastuinbouw, geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-etheenproductie, recycling van grondstoffen en elektrificatie van offshore productieplatformen.

De berekeningen voor de basisbedragen behorende de SDE++-adviezen zijn gemaakt met het Onrendabele-Top-model (OT-model).

https://www.pbl.nl/publicaties/eindadvies-basisbedragen-sde-plus-plus-2021

Bestemmingspagina: https://www.pbl.nl/sde

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Onrendabele-top-model-eindadvies-basisbedragen-sde-plus-plus-2021

XLSX CC-BY (4.0)

De berekeningen voor de basisbedragen behorende de SDE++-adviezen zijn gemaakt met het Onrendabele-Top-model (OT-model).