type-icon

Dataset

Zoeken

8 datasets

 • De fysisch-geografische regio's in Zuid-Holland en omgeving. De fysisch-geografische regio-indeling (onder andere laagveen, zeeklei, rivieren, duinen, afgesloten zeearmen, getijdengebied, Noordzee) wo...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem
 • Amsterdam telt 7 stadsdelen, 22 gebieden, 99 wijken en 481 buurten. In bijgaande bestanden zijn de stadsdelen, wijken en buurten beschikbaar als Shapefile. Naast de standaardindeling zijn ook de bewoo...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Kaarttegels van de Basiskaart van Amsterdam, die als tegels voor kaarttoepassingen, zoals bijv. Google Maps, gebruikt kunnen worden.

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Fysisch-geografisch landschappen in Overijssel. Dit bestand is gemaakt door Stichting Het Oversticht. In dit bestand zijn de volgende landschapstypen te onderscheiden: dekzandlandschap, hoogveenlandsc...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Bodem
 • Geeft belangrijke overgangen, samenhang en gradienten in het aardkundig landschap in Drenthe weer. De kaart is gerelateerd aan de kaart Aardkundige landschapselementen, met de bijbehorende beschrijvin...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Aardkundige waarden. Vereenvoudiging van de Geomorfologische kaart. Op verzoek van de provincie heet deze nu Aardkundige Waarden. Doel van vervaardiging: ILG-Project Aardkundige Waarden. Deze datase...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De aardkunde bestudeert de bovenste meters van de aarde en de vormen en patronen die aan het oppervlak zichtbaar zijn. Aardkundig waardevol gebied. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6 en Pr...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Geeft de belangrijkste aardkundige landschapselementen in Drenthe weer, met een beschrijving van de aardkundige waarde en van ecologische en cultuurhistorische achtergronden. Aan de hand van de code v...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Natuur en milieu

Filter je resultaten