Search

8 datasets

 • Fysisch-geografisch landschappen in Overijssel. Dit bestand is gemaakt door Stichting Het Oversticht. In dit bestand zijn de volgende landschapstypen te onderscheiden: dekzandlandschap, hoogveenlandsc...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 13/05/2021
  Theme: Soil
 • Aardkundige waarden. Vereenvoudiging van de Geomorfologische kaart. Op verzoek van de provincie heet deze nu Aardkundige Waarden. Doel van vervaardiging: ILG-Project Aardkundige Waarden. Deze datase...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12/05/2021
  Theme: Nature and environment
 • Amsterdam telt 7 stadsdelen, 22 gebieden, 99 wijken en 481 buurten. In bijgaande bestanden zijn de stadsdelen, wijken en buurten beschikbaar als Shapefile. Naast de standaardindeling zijn ook de bewoo...

  Data owner: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Space and infrastructure
 • De fysisch-geografische regio's in Zuid-Holland en omgeving. De fysisch-geografische regio-indeling (onder andere laagveen, zeeklei, rivieren, duinen, afgesloten zeearmen, getijdengebied, Noordzee) wo...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 01/05/2021
  Theme: Nature and environment, Soil
 • Geeft belangrijke overgangen, samenhang en gradienten in het aardkundig landschap in Drenthe weer. De kaart is gerelateerd aan de kaart Aardkundige landschapselementen, met de bijbehorende beschrijvin...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 01/05/2021
  Theme: Nature and environment
 • Kaarttegels van de Basiskaart van Amsterdam, die als tegels voor kaarttoepassingen, zoals bijv. Google Maps, gebruikt kunnen worden.

  Data owner: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Space and infrastructure
 • De aardkunde bestudeert de bovenste meters van de aarde en de vormen en patronen die aan het oppervlak zichtbaar zijn. Aardkundig waardevol gebied. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6 en Pr...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Geeft de belangrijkste aardkundige landschapselementen in Drenthe weer, met een beschrijving van de aardkundige waarde en van ecologische en cultuurhistorische achtergronden. Aan de hand van de code v...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Nature and environment