Dataset

Zoeken

30 datasets

 • Dit bestand bevat bosgebieden van voor 1850 zoals vastgesteld in de provinciale Omgevingsverordening 2016. In deze Omgevingsverordeing hebben wij hier regels voor opgenomen. Binnen de bosgebieden van ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Sinds enkele jaren gebruikt het Rijk de naam Natuurnetwerk Nederland (NNN), voor wat tot dusverre de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heette. De provincie Utrecht gebruikt deze nieuwe naam vanaf de He...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Landschappelijke waarden van kleine landschappelijke elementen (KLE - punten) die vallen binnen het toepassingsgebied LNCA waarden van de Verodening Natuur en Landschap 2017.Voor de gemeente Vijfheer...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat het houtsingelgebied Zuidelijk Westerkwartier zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Dit is een gebied met een waardevol besloten en/of kleinschalig ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor rege...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • De opgaande groene en karakteristieke landschapselementen (en aardkundige waarden en poelen) in het landschap, in acht verschillende hoofdcategorieën.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 jan...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat de houtsingelgebieden die zijn gelegen in Gorecht, een streek in de provincie Groningen. Houtsingels, elzensingels, meidoornhagen en houtwallen zijn lijnvormige beplantingen met bome...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat de te behouden houtsingels gelegen in het Zuidelijk Westerkwartier. Voor de ontwikkeling en instandhouding van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier zijn de te behou...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Verwerving betreft gronden die zijn verworven voor natuurontwikkeling of Recreatie om de Stad. Deze zijn eigendom van de provincie of reeds doorgeleverd aan de eindbeheerder. Tevens is opgenomen of er...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Dataset

  A-locatie Bos

  Deze bossen kunnen op grond van hun ecologische kwaliteit beschouwd worden als de beste voorbeelden van natuurlijke bosgemeenschappen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu