Search

30 datasets

 • Dit bestand betreft een inventarisatie met daarin de locaties met de beste voorbeelden van natuurlijke inheemse bosgemeenschappen. Deze inventarisatie is gedaan in 1998. Daarnaast bevat het bestand de...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12/05/2021
  Theme: Agriculture, Nature and environment
 • Dataset

  Eeuwenoud bos

  De provincie Overijssel heeft haar oudste bossen in kaart gebracht. Het gaat om bossen waarvan de meeste 400 jaar geleden al bestonden en het oudste bos al 800 jaar bekend is (Zalkerbos). De eeuwenoud...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/05/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • Dit bestand bevat bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor rege...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • De opgaande groene en karakteristieke landschapselementen (en aardkundige waarden en poelen) in het landschap, in acht verschillende hoofdcategorieën.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 jan...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • Landschappelijke waarden van kleine landschappelijke elementen (KLE - lijnen) die vallen binnen het toepassingsgebied LNCA waarden van de Verodening Natuur en Landschap 2017.Voor de gemeente Vijfheer...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • Dit bestand bevat houtsingels en houtwallen van de provincie. In Westerwolde, het Gorecht en in het landschap van het Zuidelijk Westerkwartier komen houtsingels en houtwallen voor. Zij dragen bij aan...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • De bescherming van het houtareaal in Nederland werd tot de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming voor het belangrijkste deel geregeld in de Boswet (1963) en bijbehorende besluiten. Met de Wet ...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • Dit bestand bevat de houtsingelgebieden die zijn gelegen in Gorecht, een streek in de provincie Groningen. Houtsingels, elzensingels, meidoornhagen en houtwallen zijn lijnvormige beplantingen met bome...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 08/05/2021
  Theme: Nature and environment, Culture and recreation
 • In de provincie liggen twee belangrijke militaire oefenterreinen: de Leusderheide en de Vlasakkers. Deze terreinen hebben belangrijke natuurwaarden, mede dankzij het zorgvuldige beheer door het Minist...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 02/05/2021
  Theme: Nature and environment, Organisation and policy
 • Dit bestand bevat de houtsingelgebieden die zijn gelegen in Westerwolde, een streek in de provincie Groningen. Houtsingels, elzensingels, meidoornhagen en houtwallen zijn lijnvormige beplantingen met ...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 01/05/2021
  Theme: Nature and environment, Culture and recreation