Dataset

Referentieniveau per toets en vestiging.

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 27-06-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In dit bestand staat per schoolvestiging het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen. Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Voor meer informatie zie: www.taalenrekenen.nlOp 24-03-2020 is geconstateerd dat er niet de juiste selecties zijn toegepast op dit bestand. Door deze fout zijn er bij het berekenen van de referentieniveaus ook leerlingen meegenomen die op een van de ontheffingsgronden een vrijstelling hebben voor het maken van de eindtoets. In lijn met voorgaande publicaties zijn deze leerlingen er na het constateren van deze fout alsnog uit gefilterd.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/datasets/wporeferentieniveau-v1

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Referentieniveau per toets en vestiging

CSV CC-BY (4.0)

In dit bestand staat per schoolvestiging het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen. Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Voor meer informatie zie: www.taalenrekenen.nl

Voorbeeld