Dataset

Referentieniveau per toets en vestiging.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 06/27/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In dit bestand staat per schoolvestiging het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen. Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Voor meer informatie zie: www.taalenrekenen.nlOp 24-03-2020 is geconstateerd dat er niet de juiste selecties zijn toegepast op dit bestand. Door deze fout zijn er bij het berekenen van de referentieniveaus ook leerlingen meegenomen die op een van de ontheffingsgronden een vrijstelling hebben voor het maken van de eindtoets. In lijn met voorgaande publicaties zijn deze leerlingen er na het constateren van deze fout alsnog uit gefilterd.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/datasets/wporeferentieniveau-v1

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Referentieniveau per toets en vestiging

CSV CC-BY (4.0)

In dit bestand staat per schoolvestiging het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen. Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Voor meer informatie zie: www.taalenrekenen.nl

Preview