Dataset

WoON (Woononderzoek Nederland)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Bijgewerkt 01-11-2022
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Huren en verhuren
  • Kopen en verkopen
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Basisonderzoek woningmarkt 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 en 2021. De resultaten van het meest recente woononderzoek (2021) zijn in juni 2022 gepresenteerd. Zie ook https://woononderzoek.nl.

De databron is beschikbaar via DANS/Easy. Hier moet eerst voor worden geregistreerd om de dataset te kunnen downloaden en gebruiken.

Voor meer informatie kunt u naar de volgende pagina: https://www.woononderzoek.nl/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

WoON

XML Geen open licentie

Het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is een onderzoeksmethode om woonwensen en woonomstandigheden in kaart te brengen. Het onderzoek vervangt vanaf 2006 het WoningBehoefte Onderzoek (WBO) en de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR). Sinds 1964 leverden deze onderzoeken de basisinformatie over wonen. Het WoON geeft inzicht in onder andere de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonlasten, de woonwensen, de woning en de woonomgeving.

Voor medewerkers van overheidsinstellingen en universiteiten is het belangrijk om die versie van het bestand aan te vragen die speciaal voor hen samengesteld is. Medewerkers van andere instellingen kunnen de versie voor overige partijen aanvragen. Studenten kunnen uitsluitend een aanvraag indienen via docent of stagebegeleider. Het is noodzakelijk dat de aanvraag ingediend wordt met het officiële e-mail adres van de organisatie waar de aanvrager werkzaam is. Sinds release 1.5 van 2009 wordt voor de beschikbaarstelling van het bestand niet langer onderscheid gemaakt naar overheid, universiteiten en overige partijen. Om privacy-redenen zijn de vierpositie postcodes en de buurtindelingen niet meer beschikbaar, en zijn leeftijden ingedeeld in klassen.

Documentatie

WoON

HTML Geen open licentie
Download: https://easy.dans.knaw.nl/

Basisonderzoek woningmarkt 2006, 2009, 2012, 2015. Het eerstvolgende woononderzoek (2018) wordt momenteel verwerkt en komt in april bij de bekendmaking van de resultaten op het WoON-congres beschikbaar.

De databron verwijst naar een link van DANS/Easy. Hier moet eerst voor worden geregistreerd om de dataset te kunnen bekijken.

Voor meer informatie kunt u naar de volgende pagina: https://www.woononderzoek.nl/