Dataset

Vastgestelde Selectielijsten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nationaal Archief (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.

De vaststelling van een selectielijst is gebonden aan een wettelijke procedure die is vastgelegd in het Archiefbesluit 1995.

Eén van de procedurele stappen die daarbij doorlopen moet worden is de openbare terinzagelegging van de ontwerpselectielijst. Burgers worden zo in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de selectielijst. Zij kunnen een zienswijze indienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vervolgens wordt de selectielijst vastgesteld.

De selectielijsten die ter inzage liggen worden op de website van het Nationaal Archief gepubliceerd, onder Selectielijsten ter inzage. Hetzelfde geldt voor de selectielijsten die al zijn vastgesteld. Deze zijn te vinden onder Vastgestelde selectielijsten. Het overzicht van deze vastgestelde lijsten wordt ook in een open formaat (CSV) gepubliceerd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

Vastgestelde selectielijsten

CSV CC-0 (1.0)

Vastgestelde selectielijsten met uitgebreide metadataset, 26 april 2019 in open data (.csv) bestand