Dataset

Indicatoren Sociale cohesie (Sociale kracht)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Utrecht (Gemeente)
Bijgewerkt 15-08-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Sociale cohesie (Sociale kracht)' vindt u informatie over de volgende 19 'indicatoren':

 • % dat zich gediscrimineerd voelt in het afgelopen jaar
 • discriminatie
 • discriminatie: waar voelde u zich gediscrimineerd?
 • score maatschappelijk welbevinden
 • score sociale cohesie
 • stelling: de mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om
 • stelling: de mensen in deze buurt gaan veel met elkaar om
 • stelling: de mensen in deze buurt kennen elkaar niet zo goed
 • stelling: de samenleving accepteert me niet echt
 • stelling: ik voel me prettig bij de mensen die in deze buurt wonen
 • stelling: ik woon in een gezellige buurt
 • stelling: in deze samenleving ben ik niet belangrijk
 • stelling: in deze tijd is het moeilijk om hoopvol te zijn over de toekomst van mijn buurt
 • stelling: in deze tijd is het moeilijk om hoopvol te zijn over de toekomst van Nederland
 • stelling: in deze tijd is het moeilijk om hoopvol te zijn over de toekomst van Utrecht
 • stelling: je kan niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met anderen
 • stelling: mensen zoals ik hebben het slecht in Nederland
 • stelling: mensen zoals ik voelen zich in Nederland achtergesteld
 • stelling: over het algemeen zijn de mensen wel te vertrouwen

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 19

Bron

Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht, Inwonersenquête

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

 • Indicatoren Maatschappelijke participatie (Sociale kracht)
 • Indicatoren Opvoeding jeugd (Sociale kracht)
 • Indicatoren Welzijn en zelfredzaamheid (Sociale kracht)

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Databank

XLSX CC-BY (4.0)

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.

Documentatie

Dashboard Sociale kracht

Onbekend CC-BY (4.0)
Download: https://utrecht.incijfers.nl/dashboard/dashboard2020/sociale-kracht

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.