Dataset

Cameragebieden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Bijgewerkt 06-04-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Om de veiligheid te vergroten en de overlast in de openbare ruimte te bestrijden kan de gemeente een aantal maatregelen nemen, waaronder het inzetten van cameratoezicht. De gebieden waar nu cameratoezicht wordt ingezet zijn in deze dataset opgenomen. Cameratoezicht heeft in Amsterdam een groot draagvlak onder burgers en ondernemers. Slachtoffers van overvallen en inbraken vragen om cameratoezicht en voelen zich daardoor veel veiliger. Cameratoezicht is maatwerk. Niet alleen vergt de inzet een scherp oog voor de ernst van de problematiek(proportionaliteit) en in hoeverre het gewenste resultaat met andere instrumenten bereikt kan worden(subsidiariteit), ook de privacy en de inzet van financiële middelen vragen scherpe keuzes. Er vindt een zorgvuldige afweging plaats of de inzet van cameratoezicht in een gebied noodzakelijk is. De burgemeester besluit om voor een bepaalde tijd cameratoezicht in te zetten in een gebied.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Data via maps.amsterdam.nl

CSV Publiek domein

unknown

Documentatie

Weergave op kaart

HTML Publiek domein
Download: http://maps.amsterdam.nl/overlast/

unknown