Dataset

Cameragebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Om de veiligheid te vergroten en de overlast in de openbare ruimte te bestrijden kan de gemeente een aantal maatregelen nemen, waaronder het inzetten van cameratoezicht. De gebieden waar nu cameratoezicht wordt ingezet zijn in deze dataset opgenomen. Cameratoezicht heeft in Amsterdam een groot draagvlak onder burgers en ondernemers. Slachtoffers van overvallen en inbraken vragen om cameratoezicht en voelen zich daardoor veel veiliger. Cameratoezicht is maatwerk. Niet alleen vergt de inzet een scherp oog voor de ernst van de problematiek(proportionaliteit) en in hoeverre het gewenste resultaat met andere instrumenten bereikt kan worden(subsidiariteit), ook de privacy en de inzet van financiële middelen vragen scherpe keuzes. Er vindt een zorgvuldige afweging plaats of de inzet van cameratoezicht in een gebied noodzakelijk is. De burgemeester besluit om voor een bepaalde tijd cameratoezicht in te zetten in een gebied.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Data via maps.amsterdam.nl

CSV Publiek domein

unknown

Documentation

Weergave op kaart

HTML Publiek domein
Download: http://maps.amsterdam.nl/overlast/

unknown