Dataset

Migratieketen: Vertrek - Ketenbreed Vertrek

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Justitie en Veiligheid
Bijgewerkt 05-07-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (6)
  • Visualisatie (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’, hoofdstuk ‘Vertrek’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit bestand. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de data. De ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ is te downloaden van de site www.Rijksoverheid.nl

Bij het interpreteren van de data zijn een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

  • Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
  • Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn. Om deze reden zijn de belangrijkste totalen opgenomen in het bestand.
  • Elke regel in het bestand bevat minimaal een kolom ‘Totaal van’ en een aantal. De kolom ‘Totaal van’ geeft weer wat de inhoud van het aantal is. Bijvoorbeeld de regel met ‘Jaar’ in de ‘Totaal van’ kolom geeft het jaartotaal aan. De regels met ‘Jaar, Maand’ in de ‘Totaal van’ kolom geven voor elke jaar en maand het totaal aantal aan.
  • Maak altijd gebruik van maar één ‘totaal van’ per item om dubbeltellingen te voorkomen.
  • De aantallen genoemd in de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ dienen als referentiekader

Het bestand wordt maandelijks gepubliceerd en bevat data over het lopende jaar. Nieuwe bestanden kunnen correcties op voorgaande maanden bevatten. Bestand over voorgaande jaren blijven beschikbaar en worden niet meer geüpdatet.

Bestemmingspagina: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Contactinformatie
Naam: Team open data KOOP
E-mail: opendata@overheid.nl

Downloaden

Vertrek - Ketenbreed Vertrek 2021

Download CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Vertrek - Ketenbreed Vertrek 2020

Download CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Vertrek - Ketenbreed Vertrek 2019

Downloaden CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Vertrek - Ketenbreed Vertrek 2018

Downloaden CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Vertrek - Ketenbreed Vertrek 2017

Downloaden CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Vertrek - Ketenbreed Vertrek 2016

Downloaden CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Visualisatie

Visualisatie

Visualisatie JSON CC-0 (1.0)

Vertrek - Ketenbreed Vertrek

Visualisaties

Visualisatie JSON CC-0 (1.0)

Migratieketen Vertrek - Ketenbreed vertrek