Dataset

Migratieketen: IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
Bijgewerkt 25-06-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Immigratie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de data. De ‘Staat van Migratie’ en ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ zijn te downloaden van de site www.Rijksoverheid.nl

Bij het interpreteren van de data zijn een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

  • Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
  • Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn. Om deze reden zijn de belangrijkste totalen opgenomen in het bestand.
  • Elke regel in het bestand bevat minimaal een kolom ‘Totaal van’ en een aantal. De kolom ‘Totaal van’ geeft weer wat de inhoud van het aantal is. Bijvoorbeeld de regel met ‘Jaar’ in de ‘Totaal van’ kolom geeft het jaartotaal aan. De regels met ‘Jaar, Maand’ in de ‘Totaal van’ kolom geven voor elke jaar en maand het totaal aantal aan.
  • Maak altijd gebruik van maar één ‘totaal van’ per item om dubbeltellingen te voorkomen.
  • De aantallen genoemd in de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ dienen als referentiekader

Het bestand wordt maandelijks gepubliceerd en bevat data over het lopende jaar. Nieuwe bestanden kunnen correcties op voorgaande maanden bevatten. Bestand over voorgaande jaren blijven beschikbaar en worden niet meer geüpdatet.

Bestemmingspagina: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

Migratieketen: IND werk studie en gezin beslissingen 2023

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2022

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen

Visualisaties

JSON CC-0 (1.0)

Migratieketen IND werk studie en gezin beslissingen

Downloads

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

HTML CC-0 (1.0)

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

WSG - IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2024

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset

Voorbeeld

WSG - IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2023

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Voorbeeld

WSG - IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2022

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Voorbeeld

WSG - IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2021

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

WSG - IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2020

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

WSG - IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2019

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

WSG - IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2018

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

WSG - IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2017

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

WSG - IND Werk, Studie En Gezin Beslissingen 2016

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld