Dataset

Migratieketen: Opvang En Onderdak - COA Bezetting

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
Bijgewerkt 28-03-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Immigratie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de data. De ‘Staat van Migratie’ en ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ zijn te downloaden van de site www.Rijksoverheid.nl

Bij het interpreteren van de data zijn een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

  • Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
  • Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn. Om deze reden zijn de belangrijkste totalen opgenomen in het bestand.
  • Elke regel in het bestand bevat minimaal een kolom ‘Totaal van’ en een aantal. De kolom ‘Totaal van’ geeft weer wat de inhoud van het aantal is. Bijvoorbeeld de regel met ‘Jaar’ in de ‘Totaal van’ kolom geeft het jaartotaal aan. De regels met ‘Jaar, Maand’ in de ‘Totaal van’ kolom geven voor elke jaar en maand het totaal aantal aan.
  • Maak altijd gebruik van maar één ‘totaal van’ per item om dubbeltellingen te voorkomen.
  • De aantallen genoemd in de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ dienen als referentiekader.

De bestanden wordt maandelijks gepubliceerd en bevatten data over het lopende jaar. Nieuwe bestanden kunnen correcties op voorgaande maanden bevatten. Bestand over voorgaande jaren blijven beschikbaar en worden niet meer geüpdatet.

Bestemmingspagina: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

Opvang En Onderdak - COA Bezetting

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

Opvang En Onderdak - COA Bezetting 2022

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

Opvang En Onderdak - COA Bezetting

Visualisaties

JSON CC-0 (1.0)

Migratieketen Asiel - COA opvang en onderdak bezetting

Downloads

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

HTML CC-0 (1.0)

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2024

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset

Voorbeeld

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2023

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Voorbeeld

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2022

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Voorbeeld

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2021

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2020

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2019

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2018

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2017

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2016

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Let op: In 2017 heeft het COA een verbetering doorgevoerd in het bepalen of iemand vergunninghouder is. Deze aanpassing is in de Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari-juni 2017 als volgt beschreven:

  • Het aantal vergunninghouders is in deze rapportage gebaseerd op de verblijfstitel volgens de Basisvoorziening vreemdelingen (BVV). Voorheen werden deze gerapporteerd op basis van soort besluit COA. De reden hiervan is dat de verblijfstitel volgens de BVV als meest betrouwbaar wordt gezien.

Omdat de Rapportage Vreemdelingenketen 2016 al gepubliceerd was op dit moment, maakt het, en de bijbehorende open data bestanden, gebruik van de oude definitie. Dit leidt tot een afwijking t.o.v. rapportages die later met de nieuwe definitie gegenereerd zijn.

Voorbeeld

Asiel - COA Opvang En Onderdak Bezetting 2023

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Voorbeeld