Dataset

Voorontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2013 – 2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 23-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Hoofdlijnen:

  1. De EU-richtlijn Omgevingslawaai schrijft voor dat o.a. grote gemeenten zoals Groningen geluidkaarten en een actieplan moeten maken en hierover moeten communiceren met de burgers.
  2. Wij hebben op 19 juni 2012 de akoestische gegevens op basis van de ‘Geluidkaarten 2011 gemeente Groningen’ vastgesteld en ingediend bij de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij bundelt alle akoestische gegevens voor haar rapportage aan Brussel.
  3. Verkeerslawaai en luchtverontreiniging door het verkeer zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daarom wordt in dit actieplan een relatie gelegd met de luchtkwaliteit. Hierbij worden beide milieufactoren beoordeeld uit oogpunt van gezondheid met behulp van de gezondheidsscores van de GES-methode.
  4. Het voorliggende Voorontwerp-actieplan zal in de maanden februari/maart 2013 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. In deze inspraakperiode kan een ieder zienswijzen indienen op het Voorontwerp-actieplan of reageren op de geluidkaarten. Voor de Stadjers zal hierover een inloopbijeenkomst worden georganiseerd.

Het doel van dit Voorontwerp-actieplan is om de leefomgevingskwaliteit in Groningen te verbeteren.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Voorontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2013 – 2018

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Gemeente Groningen

Opdrachtgever: EU