Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Verkeerslawaai

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Verkeerslawaai. De provincie Drenthe streeft ernaar dat nergens de wettelijk vastgestelde grenswaarden voor verkeerslawaai worden overschreden. Het streven is om zo weinig mogelijk woningen boven de grenswaarden (plandrempel) over te houden. Kaart Milieukwaliteit.

Contactinformatie
Naam: Team Ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV18_K3_VERKEERSLAWAAI_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Omgevingsvisie 2018 - Verkeerslawaai

GBI_AOV18_K3_VERKEERSLAWAAI_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Omgevingsvisie 2018 - Verkeerslawaai