Dataset

Te veel problemen onder een dak, een quickscan naar multi-probleemgezinnen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 29-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Doelstelling van deze quickscan is het bieden van inzicht in het aantal multi-probleemgezinnen in de stad Groningen en de aanpak van de problemen waarmee deze gezinnen kampen. De quickscan start met het geven van een werkdefinitie van multi-probleemgezinnen naar aanleiding van een literatuurstudie.

Vervolgens wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

– Wat is de omvang van het aantal multi-probleemgezinnen in de stad Groningen? – Met welke problemen kampen multi-probleemgezinnen in de stad Groningen? – Wat is het hulpverleningsaanbod voor multi-probleemgezinnen in de stad Groningen? – Welke deficiënties (zowel methodisch, organisatorisch als in capaciteit) vertoont het hulpverleningsaanbod? – Welke oplossingen zijn er te geven om tot een adequate vorm van hulpverlening aan multi-probleemgezinnen te komen?

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Te veel problemen onder één dak, 2005

PDF CC-BY (4.0)

Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen.

Auteur: J. Vosselman; L. Polstra; M. Daalman

Opdrachtgever: Gem. Groningen, Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn