Dataset

Functiemix

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 23-05-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit document beschrijft de functiemixbestanden die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. De functiemixbestanden bestaan uit vier deelbestanden: een instellingenbestand, een bestuursbestand, een bestand met gemiddelden en een bestand met maatwerkafspraken. De bestanden worden één keer per jaar geactualiseerd op basis van de door scholen bij DUO aangeleverde personeelsgegevens. Vanwege her- en naleveringen kunnen gegevens van voorgaande jaren wijzigen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/datasets/functiemix

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Functiemix besturen

CSV CC-BY (4.0)

Dit besturenbestand is uniek per ONDERWIJSSECTOR, JAAR en BEVOEGD_GEZAGNUMMER. Een bevoegd gezag (cq. bestuur) kan namelijk uit één of meerdere brins bestaan, waaraan een unieke onderwijssector (BO, S(B)O, VO en MBO) is verbonden. Met andere woorden een schoolbestuur kan in meerdere (sub)sectoren onderwijs verzorgen. In principe is dit besturenbestand redundant aan het instellingenbestand (d.w.z. het besturenbestand zou uit het instellingenbestand kunnen worden berekend).

Voorbeeld

Functiemix gemiddelden

CSV CC-BY (4.0)

Dit bestand met gemiddelden is uniek per ONDERWIJSSECTOR, JAAR, SCHOOLTYPE, RPA_GEBIEDCODE, CATEGORIE_SCHOOLOMVANG en CATEGORIE_BESTUUROMVANG (bij SCHOOLTYPE, RPA_GEBIEDCODE, CATEGORIE_SCHOOLOMVANG en CATEGORIE_BESTUUROMVANG zijn totalen toegevoegd). Het bestand is bedoeld om de gegevens per instelling en bestuur te kunnen spiegelen aan verschillende aggregaten. Opnieuw geldt dat het bestand met gemiddelden in principe uit het instellingen-/besturenbestand zou kunnen worden berekend met uitzondering van de streefpercentages. Op sectorniveau geldt een andere berekeningswijze dan op instellings-/bestuurniveau.

Voorbeeld

Functiemix instellingen

CSV CC-BY (4.0)

Het instellingenbestand is uniek per JAAR en BRIN_NUMMER. Van belang is dat het bevoegd gezag (cq. het schoolbestuur) uit één of meerdere instellingen (cq. brins) kan bestaan. Een instelling (cq. brin) kan een zogenaamd ‘bovenschools brin’ betreffen (d.w.z. een brin waar geen les wordt gegeven, maar dat direct onder het bevoegd gezag valt). Overigens kan een instelling (cq. brin) op haar beurt uit één of meerdere vestigingen bestaan. Echter, de personeelsgegevens worden door DUO niet op vestigingsniveau verzameld.

Voorbeeld

Functiemix maatwerkafspraken

CSV CC-BY (4.0)

Dit bestand met maatwerkafspraken is uniek per JAAR en BRIN_NUMMER. Op instellingsniveau kunnen tussen schoolleiding en PMR/GMR/OR/vakbonden afwijkende afspraken over de te behalen functie-/salarismixresultaten zijn gemaakt.

Voorbeeld