Dataset

Structuurgegevens van landbouwbedrijven (01-04-2019 - 01-04-2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Landbouw
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Verslagjaar 2019. Het Landbouw Statistisch Bestand (LSB) omvat structuurgegevens van landbouwbedrijven. Dit betreft reguliere onderwerpen zoals gewassen, dieren, arbeidskrachten, en incidentele en periodieke onderwerpen, zoals huisvesting, beregening, verbredingsactiviteiten, mestverwerking en -opslag et cetera. De peildatum voor diergegevens is 1 april en voor gewasgegevens 15 mei. Voor nadere toelichting op variabelen zie vragenlijst. NB: Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. De reguliere variabelen voor de dieraantallen zijn daarom bij de betreffende diersoorten bijgesteld bij leegstand op de peildatum. Voor de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom zijn bij de relevante diersoorten tevens de dieraantallen opgenomen, die niet zijn bijgesteld bij tijdelijke leegstand (deze variabelen hebben een P in de naam i.p.v. een punt).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Integrale waarneming, plausibiliteitscontroles en imputatie voor unit non-respons. Er vinden diverse plausibiliteitscontroles plaats, waaronder min/max vergelijkingen, uitbijterdetectie, trendanalyses en vergelijking met opgave vorig verslagjaar. Er vindt enkel unit-imputatie plaats, geen item-imputatie. Tijdens de opgave vindt controle op volledigheid plaats. Opgave is verplicht op basis van de Landbouwwet. Unit-imputatie is (onder voorwaarden) gebaseerd op de opgave van het vorig verslagjaar. Overeenkomstige variabelen worden overgenomen van het vorig jaar. Nieuwe variabelen worden geïmputeerd uit de opgaven van het huidige jaar, volgens next-neighbour methode (op basis van SO en bedrijfstype).

Populatie

Agrarische bedrijven met een minimale omvang van 3000 euro Standaard Opbrengst.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410804d7c8c

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset