Dataset

DNB en Kredietinstellingen; Structuurgegevens, Resultatenrekening 1997-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de bedrijfsstructuur en resultatenrekening van De Nederlandsche Bank (DNB) en de kredietinstellingen. Tot en met verslagjaar 2007 hebben deze gegevens betrekking op het gehele bedrijf van de kredietinstellingen. Vanaf verslagjaar 2008 betreffen de gegevens alleen het geldscheppend bedrijf van de kredietinstellingen. Het CBS stelt deze tabel jaarlijks samen; de gegevens worden tevens opgeleverd aan Eurostat. De leveringsverplichting aan Eurostat is vastgelegd in de Verordening voor Structurele bedrijfsstatistieken (SBS-verordening). De bedrijfsstructuurinformatie betreft gegevens over demografie, werkgelegenheid en het aantal gelduitgifteautomaten. Daarnaast bevat de tabel de resultatenrekening en enkele posten over productie, investeringen en aankopen.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 10 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Kredietinstellingen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Kredietinstellingen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70839ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70839ned

Demografie, werkgelegenheid, gelduitgifteautomaten, baten, lasten, productiewaarde, bruto - investeringen, aankopen goederen en diensten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70839ned

Demografie, werkgelegenheid, gelduitgifteautomaten, baten, lasten, productiewaarde, bruto - investeringen, aankopen goederen en diensten.