Dataset

Kredietinstellingen; balans, rechtsvorm en grootteklasse 1997-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de rechtsvorm, grootteklasse, balans en het moederbedrijf van de kredietinstellingen. Tot en met verslagjaar 2007 hebben deze gegevens betrekking op het gehele bedrijf van de kredtietinstellingen. Vanaf verslagjaar 2008 betreffen de gegevens alleen het geldscheppend bedrijf van de kredietinstellingen. Het CBS stelt deze tabel jaarlijks samen; de gegevens worden tevens opgeleverd aan Eurostat. De leveringsverplichting aan Eurostat is vastgelegd in de Verordening voor Structurele bedrijfsstatistieken (SBS-verordening).

De kredietinstellingen worden verdeeld naar rechtsvorm (vennootschappen, coöperatieve banken, bijkantoren). Het totaal aantal kredietinstellingen wordt daarnaast verdeeld naar de omvang of grootte van het balanstotaal.

De gegevens over het moederbedrijf vallen uiteen in twee categorieën: 1.Het aantal in Nederland gevestigde kredietinstellingen en het balanstotaal van deze ondernemingen worden verdeeld naar vestiging van het moederbedrijf in het binnenland of het buitenland. 2.De in Nederland gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen waarvan het moederbedrijf in de Europese Unie (EU) is gevestigd. Deze bijkantoren worden verdeeld naar land van vestiging van het moederbedrijf.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief; incidenteel kunnen de cijfers worden aangepast bij correcties in de broninformatie.

Wijzigingen per 10 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Kredietinstellingen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Kredietinstellingen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70838ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70838ned

Aantal kredietinstellingen naar rechtsvorm, grootteklasse en vestiging moederbedrijf, enkele balansgegevens.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70838ned

Aantal kredietinstellingen naar rechtsvorm, grootteklasse en vestiging moederbedrijf, enkele balansgegevens.