Dataset

Kenmerken van deelnemers aan de Eindtoets Basisonderwijs van Cito (01-09-2018 - 01-09-2022)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het bestand Cito bevat tot en met schooljaar 2013/'14 kenmerken van deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs en vanaf schooljaar 2014/'15 kenmerken van deelnemers aan de Centrale Eindtoets. Het betreft hier gegevens zoals het soort toets waaraan ze hebben deelgenomen en hun thuistaal (tot en met 2013). De Centrale Eindtoets is één van de verplichte eindtoetsen waar een school vanaf schooljaar 2014/'15 uit mag kiezen en wordt door Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gemaakt. Het CvTE is verantwoordelijk voor de inhoud van deze Centrale Eindtoets. Verder bevat het bestand verschillende soorten scores van de deelnemers op de verschillende onderdelen van de Cito Eindtoets of de Centrale Eindtoets. Het onderdeel studievaardigheden is vanaf schooljaar 2014/'15 geïntegreerd in de onderdelen rekenen en taal. Het jaar in de bestandsnaam is het kalenderjaar waarin de Citotoets is afgelegd. Het bestand CITO2012TABV1 bevat gegevens over de Citotoets die in het schooljaar 2011/ '12 is gemaakt. Voor schooljaar 2017/'18 is een adaptieve versie van de Centrale Eindtoets ontwikkeld. Leerlingen beantwoorden dan niet allemaal dezelfde vragen maar krijgen vragen afgestemd op hun eigen niveau. Hierdoor zijn niet de gebruikelijke z-scores berekend en zijn de betreffende variabelen leeg gelaten. Ook een aantal percentielscores ontbreken in het bestand over 2017/'18. In schooljaar 2018/’19 is weer de gebruikelijke niet- adaptieve versie van de Centrale Eindtoets afgenomen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Gegevens over de Cito Eindtoets Basisonderwijs zijn alleen gegevens van leerlingen op scholen die toestemming hebben gegeven aan CITO om de data te leveren aan het CBS. Gegevens over de Centrale Eindtoets (vanaf schooljaar 2014/'15) zijn geen eigendom van Cito en kunnen in overleg met CBS voor onderzoek door derden toegankelijk worden gesteld. Gegevens over de Centrale Eindtoets zijn gegevens van alle leerlingen, die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt.

Populatie

Leerlingen die deelnamen aan de Cito Eindtoets of Centrale Eindtoets.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803bda41

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset