Dataset

Cito- en Centrale Eindtoets basisonderwijs; scores 2005/'06-2016/'17

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Basisonderwijs
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat tot en met schooljaar 2013/’14 gegevens over de scores van leerlingen op de Cito Eindtoets Basisonderwijs naar inkomen van het huishouden, migratieachtergrond en woonsituatie. Vanaf schooljaar 2014/’15 bevat de tabel gegevens over de scores op de Centrale Eindtoets eveneens naar inkomen van het huishouden, migratieachtergrond en woonsituatie. De Centrale Eindtoets is een van de verplichte eindtoetsen waar een school vanaf schooljaar 2014/'15 uit mag kiezen en wordt door Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gemaakt. Het CvTE bepaalt de inhoud van de Centrale Eindtoets. Het onderdeel studievaardigheden is vanaf schooljaar 2014/’15 geïntegreerd in de onderdelen rekenen en taal. De populatie in de tabel bestaat uit leerlingen die de Cito/centrale eindtoets hebben gemaakt en op dat moment ingeschreven stonden in de BRP.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005/'06 tot en met 2016/'17.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2018: Deze tabel is stopgezet vanwege de volgende redenen:

  • het dalende aandeel van de Centrale Eindtoets binnen het aanbod van eindtoetsaanbieders, en
  • de veranderde procedure van het tot stand komen van schooladviezen; vanaf schooljaar 2014/'15 is de score op de eindtoets niet meer de basis voor het schooladvies.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83393NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83393NED

Centrale eindtoetsscore; gemiddelde totaalscore, deelscores Gestandaardiseerd inkomen, migratieachtergrond, woonsituatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83393NED

Centrale eindtoetsscore; gemiddelde totaalscore, deelscores Gestandaardiseerd inkomen, migratieachtergrond, woonsituatie