Dataset

Maandbedragen personen met een bijstandsuitkering (vanaf 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component is de opvolger van de component BIJSTANDMNDBEDRAGJJJJBUSVV (1999-2016) en vertegenwoordigt alle personen die gedurende een bepaald jaar een uitkering hebben ontvangen in het kader van een van onderstaande wetten:

 • de algemene bijstand op grond van de participatiewet (Bijstand);
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het fiscale maandbedrag aan uitkering is in de maand waarin de dag valt.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De maandbedragen worden afgeleid van de bestanden BIJSTANDPERSOONJJJJBUSVV en BIJSTANDPERSOONJAARBEDRAGJJJJTABVV. Vanaf de definitieve versie van 2018 is een verfijning aangebracht in de methodologie van laatstgenoemde component. Zie voor meer informatie ‘Gebruikte methodologie’ van de BIJSTANDPERSOONJAARBEDRAGJJJJTABVV. Om de maandbedragen te berekenen wordt het jaarbedrag uit BIJSTANDPERSOONJAARBEDRAGJJJJTABVV evenredig verdeeld over de maanden dat de persoon volgens BIJSTANDPERSOONJJJJBUSVV een uitkering had. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen per maand dat de persoon een uitkering had. Omdat maandbedragen binnen een jaar kunnen verschillen, heeft het bestand een BUS-vorm, zodat op elk moment het geldende maandbedrag geselecteerd kan worden. De volgende situaties kunnen voorkomen in dit BUS-bestand:

 •     Indien een aansluitende periode van een persoon enkel hele maanden bevat, is het maandbedrag het jaarbedrag gedeeld door het aantal hele maanden. Deze periode wordt door 1 record beschreven.
  
 •     Indien een aansluitende periode van een persoon geen hele maanden bevat is het maandbedrag het dagloon (jaarbedrag gedeeld door aantal kalenderdagen) maal het aantal kalenderdagen binnen een niet volledige maand. Deze periode wordt door 1 record beschreven indien de aansluitende periode binnen 1 maand valt en door twee records (voor elke maand 1) indien de periode over twee aansluitende maanden is verdeeld.
  
 •     Indien een aansluitende periode van een persoon hele maanden en niet hele maanden bevat, is het maandbedrag voor de niet hele maanden het dagloon keer het aantal kalenderdagen in de niet volledige maand. Het maandbedrag voor de periode met volledige maanden komt tot stand door het delen van het verschil tussen het jaarbedrag en het bedrag (of bedragen) van de niet volledige maand (of maanden) door het aantal hele maanden in de periode. De niet volledige maanden komen in dit geval altijd voor aan het begin en/of einde van de aansluitende periode. Daarom kan deze aansluitende periode van een persoon over 2 of drie records verdeeld zijn in het maandbedragen bestand. 2 records indien enkel het begin of het einde van een aansluitende periode een niet volledige maand is en 3 records indien zowel het begin als einde van de periode een niet volledige maand is.
  

Daarbij kan een persoon meerdere aansluitende perioden hebben in het verslagjaar. Voor elk van deze aansluitende periode gelden bovenstaande scenario’s. Bij meer aansluitende perioden is het jaarbedrag over al deze periodes verdeeld. Er wordt bij de berekeningen met hele maanden niet meegenomen hoeveel dagen deze hele maanden bevatten. Dus het maandbedrag voor perioden met hele maanden is altijd hetzelfde voor een persoon.

Voor verslagjaar 2020 en 2021 zijn voor BIJSTANDPERSOONJAARBEDRAGJJJJTABVV de personen die een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uitkering hebben ontvangen niet meegenomen. Daarmee bevat BIJSTANDMNDBEDRAGJJJJBUSVV deze personen ook niet. Voor meer details zie BIJSTANDPERSOONJAARBEDRAGJJJJTABVV.

Populatie

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die gedurende een bepaald jaar een uitkering hebben ontvangen in het kader van een van onderstaande wetten:

 • de algemene bijstand op grond van de participatiewet (Bijstand);
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803aec6c

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset