Dataset

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland bevat gegevens over verplaatsingen van Nederlanders op Nederlands grondgebied. (vanaf 01-01-2015)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Verkeer
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

In het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) rapporteren de onderzoekspersonen hun verplaatsingen op een vooraf bepaalde dag in het jaar. Het onderzoek betreft inwoners van Nederland in particuliere huishoudens. Het gaat om verplaatsingen in Nederland; grensoverschrijdende verplaatsingen worden bij de grens afgekapt. (Het buitenlands deel wordt wel bewaard in aparte variabelen.) Vakantieverplaatsingen vallen buiten het onderzoek evenals beroepsmatige verplaatsingen met de vrachtwagen. (Ook deze informatie blijft wel in aparte variabelen bewaard.) Sinds 1978 wordt door het CBS onderzoek gedaan naar mobiliteit van personen in Nederland. Tussen 1978 en 2004 gebeurde dit onder de naam Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). In 2004 werd de uitvoering van het onderzoek overgenomen door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart. De naam van het onderzoek veranderde toen in Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Met ingang van 2010 is de uitvoering van het mobiliteitsonderzoek weer terug bij het CBS, nu als Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Het doel van het OViN is om adequate informatie te verschaffen over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere beleids- en onderzoeksinstanties. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Zie hiervoor de onderzoeksbeschrijving.

Populatie

De populatie bestaat uit de verplaatsingen en ritten van onderzoekspersonen. De onderzoekspersonen zijn inwoners van particuliere huishoudens in Nederland. De verplaatsingen bestaan uit één of meerdere ritten (vervoermiddelen).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108032699b

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset